روشهاي مختلف روشن و خاموش كردن اينورتر

  • راه اندازی اینورتر بصورت Wire Control 2 – 3 :

F00.01 = 1    قرار دهید

13 = 3  قرار دهید

F05.00 = 1   قرار دهید

F05.01 = 2   قرار دهید

F05.02 = 3   قرار دهید

  • تنظیم فرکانس خروجی از طریق کی پد:              
  • پارامتر 06 = 1   قرار دهید . ) تنظیم فرکانس خروجی اینورتر از طریق دکمه های جهت دار رویکی پد(

 

 

 

 

 

 

  • –مقدار فرکانس مورد نیازتان را در پارامتر 10   تنظیم نمایید.

توجه: در این مد اگر اینورتر در حالتRUN  باشدد بدون وارد شددن به پارامترF00.10  میتوانید بصدورت مسدتقیم مقدار فرکانس خروجی را از طریق کلیدهای جهت دار کی پد تغییر دهید . ولی توجه داشته باشید که اگر اینورترstop شد و در صدد ورت فرمان اسدد تارت مجدد فرکانس خروجی همان مقدار F00.10 خواهد بود.  توجه : اگر  6=1F00.2 باش د باSTOP  ش دن اینورتر رخرین فرکانس کاری اینورتر یخیره میدردد و با اس تارت مجدد با اینفرکانس کار خواهد کرد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *