دفترچه نصب و راه اندازی اینورتر ADT مدل iMaster-U1

دفترچه نصب و راه اندازی اینورتر ADT مدل iMaster-U1

در این مقاله به آموزش نصب و راه اندازی اینورتر آیمستر مدل u1  میپردازیم :

مقدمه :
اینورتر iMaster-U1 شرکت ADT کره جنوبی در رنجهای توانی زیر تولید می شود.
وروردی تکفاز 220 ولت از توان 0.4 کیلووات تا 2.2 کیلووات تولید می گردد.
ورودی سه فاز 380 ولت از توان 0.4 کیلووات تا 4 کیلووات تولید می گردد.
اینورترهای U1-iMaster دارای 18 ماه گارانتی می باشد.
شرایط عدم گارانتی اینورترهای iMASTER
1 – رعایت نکردن اتصال صحیح کابلها و سیمهای ورودی و خروجی اینورتر
2 – نصب اینورتر در محیط پر گردو غبار ) خارج از رنج عملکرد اینورتر (
3 – نصب اینورتر در محیط با دمای بسیار بالا یا بسیار پایین ) خارج از رنج عملکرد اینورتر (
4 – نصب اینورتر در محیط با رطوبت بالا ) خارج از رنج عملکرد اینورتر (
5 – رعایت نکردن فاصله مناسب بین اینورتر و بدنه تابلو یا اشیا دیگر ) براساس دفترچه راهنمای اینورتر (
6 – اتصال ولتاژ غیر مجاز به اینورتر ) خارج از رنج عملکرد اینورتر (
7 –آسیب فیزیکی به بدنه و ترمینالهای اینورتر
8 – نصب اینورتر توسط افراد غیر متخصص
9 – عدم استفاده از مقاومت ترمزی در صورت تنظیم مقدار پارامتر DEC<10S
10 – عدم استفاده از سیم ارت
11 – نداشتن برچسب و کد شناسایی محصول
12 – اقدام به تعمیر دستگاه توسط مشتری
13 – استفاده از اینورتر جهت راه اندازی موتورهای با توان بالاتر از توان اینورتر
14 – در صورت نصب کنتاکتور مابین کابل رابط موتور و اینورتر

 

کد شناسایی محصول

راه اندازی اینورتر :
جهت راه اندازی و کار با اینورتر بایستی موارد زیر قدم به قدم اجرا گردند:
الف – انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز
ب – روش و شرایط نصب اینورتر
ج – اجرای کابل کشی قدرت اینورتر
د – سیم کشی مدار فرمان اینورتر
ه – تنظیم پارامترهای اینورتر
الف – انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز:
جهت انتخاب صحیح اینورتر بایستی از روی پلاک موتور مقادیر زیر را مشخص نماییم
1 – ولتاژ کاری اینورتر بر اساس سربندی موتور مورد استفاده
2 – دور نامی موتور و محاسبه تعداد قطبهای موتور
3 – فرکانس نامی موتور
4 – توان نامی موتور

در پلاک موتور بالا مقادیر ذیل مشخص گردیده است :
– ولتاژ کاری موتور بر اساس سربندی موتور :
الف – 220 ولت برای سربندی مثلث
ب – 380 ولت برای سربندی ستاره
– دورنامی موتور : 1430 دور بر دقیقه که برای این موتور تعداد قطبها 4 عدد است.
P = (120 * F ) / N
– فرکانس نامی موتور : 50 هرتز
– توان نامی موتور : 2.2 کیلووات
بر اساس اطلاعات بالا جهت موتور فوق دو نوع اینورتر U1 را میتوان انتخاب کرد :
الف – اینورتر با وروردی تکفاز 220 ولت و خروجی 220 ولت سه فاز با توان 2.2 کیلووات که در
اینحالت بایستی سربندی موتور حتما مثلث بسته شود . U1-0220-7
ب – اینورتر با ورودی 380 ولت سه فاز و خروجی 380 ولت سه فاز با توان 2.2 کیلووات که در
اینحالت بایستی سربندی موتور حتما ستاره بسته شود . U1-0220-4

ب – روش و شرایط نصب اینورتر :
جهت نصب اینورتر روی دیوار یا داخل تابلو بایستی شرایط ذیل رعایت گردد

 

دفترچه1

ج – اجرای کابل کشی قدرت اینورتر :
ابتدا طبق مراحل زیر کاور روی ترمینالهای قدرت را بر دارید .
1 – پیچ روی درپوش اینورتر را طبق شکل 1 باز می کنیم .
2 – بعد از باز کردن پیچ درپوش روی اینورتر را بصورت شکل 2 بلند کنید .
3 – بعد از جدا کردن درپوش روی اینورتر کاور روی ترمینالهای قدرت را بصورت کشویی و طبق
شکل 3 بالا بکشید تا کاور از اینورتر جدا گردد .

اینورتر

پارامترهای عمومی و اختصاصی اینورتر

پارامترهای عمومی و کاربردی اینورتر هایتک مدل f100

در این مقاله پارامترهای عمومی و کاربردی اینورتر هایتک را برای شما معرفی میکنیم :

پارامترهای عمومی و کاربردی

پارامترهای عمومی و کاربردی

نصب-دستگاه

نحوه نصب دستگاه

نحوه نصب دستگاه :

 

نصب
ابعاد دستگاه :

ابعاد
نحوه جدا کردن کیبورد دستگاه :
کاربر در صورت نیاز میتواند کیبورد دستگاه را جدا کرده و در محل دیگر توسط کابل cross بصورت شکل زیر نصب نماید.

نحوه جداسازی

آموزش-بستن-اینورتر

آموزش کار با اینورتر آیمستر مدل A1

آشنایی با اجزای محصول

اینورتر a1

1 – کی پد
2 – درب جلو
3 – محل آویز زنجیر برای بلند کردن دستگاه
4 – محل پیچ جهت نصب
5 – فنهای خنک کننده
6 – پیچهای درب جلو
برای دسترسی به ترمینالهای قدرت بایستی درب جلو دستگاه باز شود که برای این کار بایستی پیچهای درب جلو باز گردد .

 

 

مشخصات محصول :

مشخصات

NOTE1 : عدد مربوطه بیانگر جریان نامی دستگاه می باشد .
NOTE2 : بیانگرماکزیمم ظرفیت توان دستگاه می باشد .
NOTE3 : جریان ماکزیمم دستگاه بر اساس تنظیم فرکانس CARRIER متفاوت خواهد بود .
NOTE4 : در صورت استفاده از دستگاه در حالت Sensorless نمیتوان فرکانس کاری را بیشتر از 300 هرتز بالا برد )با انتخاب عدد 2 برای
پارامتر 98.01 . )
NOTE5 : ماکزیمم ولتاژ خروجی نمیتواند بالاتر از ولتاژ تغذیه باشد .

دیگر مشخصات دستگاه :

دیکر مشخصات

Note1 : برای اینکه موتور در حالت sensorless کار کند بایستی پارامتر 98.01 روی عدد 2 تنظیم گردد . در این مد باید موارد ذیل مد
نظر قرار بگیرد.
– فرکانس carrier بایستی بشتر از 2KHZ تنظیم گردد
– در صورتی که توان موتور مورد استفاده کمتر از نصف ظرفیت اینورتر باشد کارایی دستگاه کاهش خواهد یافت .
– اگر بخواهیم چند موتور را با یک اینورتر راه اندازی کنیم در اینصورت نمیتوان از مد SENSORLESS استفاده کرد.
Note2 : در صورت استفاده از فرکانس بالاتر از فرکانس نامی موتور حتما به کاتالوگ سازنده موتور مراجعه گردد که آیا موتور قابلیت کار در آن فرکانس را دارد
یا نه .

آیمستر-مدل-c1

آموزش کار با اینورتر آیمستر مدل C1

اینورتر iMaster-C1 توسط شرکت ADT کره جنوبی در رنجهای زیر تولید می شود

ورودی سه فاز 380 ولت از توان 5.5 کیلووات تا 22 کیلووات تولید می گردد

 

 

c1

راه اندازی اینورتر :

جهت راه اندازی و کار با اینورتر بایستی موارد زیر قدم به قدم اجرا گردند:
الف – انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز
ب – روش و شرایط نصب اینورتر
ج – اجرای کابل کشی مدار فرمان و قدرت اینورتر
د – تنظیم پارامترهای اینورتر

الف – انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز:
جهت انتخاب صحیح اینورتر بایستی از روی پلاک موتور مقادیر زیر را مشخص نماییم
1 – ولتاژ کاری اینورتر بر اساس سربندی موتور مورد استفاده
2 – دور نامی موتور و محاسبه تعداد قطبهای موتور
3 – فرکانس نامی موتور
4 – توان نامی موتور

مدل c1

ب – روش و شرایط نصب اینورتر :
جهت نصب اینورتر روی دیوار یا داخل تابلو بایستی شرایط ذیل رعایت گردد .

ج – اجرای کابل کشی مدار فرمان و قدرت اینورتر :
ابتدا کاور روی ترمینالهای قدرت و فرمان اینورتر را بردارید .

توجه : در اینورترهای سه فاز ترمینال نول وجود ندارد و نیازی به وصل کردن سیم نول برق شهر به اینورترسه فاز نیست .

توجه