آدرس پرگاس

تماس با ما

شرکت پرگاس الکتریک
اصفهان - بهارستان
منطقه صنعتی قلعه شور رو به رو پمپ گاز

واحد فروش : 09137400533
واحد فروش : 09137400588
واحد فروش : 09137400598
واحد فروش : 03136823256
info@perguselectric.com

ساعت کاری شرکت :شنبه تا چهارشنبه 8 لغایت 16
پنج شنبه 8 لغایت 13:30
شعبه شهرکرد : شهرکرد - خیابان سعدی