از جمله خدمات پرگاس در واحد اتوماسیون صنعتی و مانیتوریگ عبارت است از :

اتوماسیون صنعتی چیست

 

برنامه ریزی دقیق

مطالعه سیستم و ارائه بهترین روش کنترل

طراحی و ارائه پیشنهادات

-برنامه نویسی و پروگرام

-ارائه مدارک مهندسی

-استفاده از بهترین متریال برند و قیمت اقتصادی

-اجرا و گارانتی خدمات

-پشتیبانی و آموزش