یک تابلو برق فلزی حاوی انواع تجهیزات الکتریکی می باشد. وظیفه اصلی تابلوهای برق کنترل توان الکتریکی، حفاظت از دیگران و کنترل سیستم الکتریکی ایمن و ساده یک مجتمع است. تابلوهای برق نیاز به تجربه و مهارت دارند. برای این امر لازم است گروهی از مهندسان برق در اخبار در طراحی و نقشه برداری فعالیت ها حضور داشته باشند. در خط تولید، تکنسین های مجرب باید قطعات را بسازند. در نهایت، برای مونتاژ و آزمایش کارایی و ایمنی، کنترل کیفیت بیشتری وجود دارد.

ساخت تابلو برق چه مراحلی دارد؟

6 مرحله از ایده اولیه به محصول نهایی، این مراحل عبارتند از:

1- طراحی و آماده سازی نقشه ایزومتریک (cubicle) و جانمایی (layout)

2-جوشکاری، برش کاری، خم و سوراخ کاری بدنه

3-رنگ کاری بدنه

4-مونتاژ اسکلت و بدنه تابلو برق

5-مونتاژ قطعات و تجهیزات الکتریکی و سیم کشی

6-تست و کنترل کیفیت

جهت سفارش تابلو برق در اصفهان با ما تماس حاصل فرمائید

ساخت انواع تابلو برق در مدل های ریتال

مونتاژ انواع تابلو برق