برق کشی

برق کشی

طراحی و اجرای تابلو برق های اصلی و اپراتوری کارخانه مواد شیمیای فرداد

پرگاس

شین گذاری رو باز

شین گذاری رو باز جرثقیل های سقفی کارخانه فولاد تاراز چهارمحال بختیاری