آیمستر-مدل-c1

آموزش کار با اینورتر آیمستر مدل C1

اینورتر iMaster-C1 توسط شرکت ADT کره جنوبی در رنجهای زیر تولید می شود

ورودی سه فاز 380 ولت از توان 5.5 کیلووات تا 22 کیلووات تولید می گردد

 

 

c1

راه اندازی اینورتر :

جهت راه اندازی و کار با اینورتر بایستی موارد زیر قدم به قدم اجرا گردند:
الف – انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز
ب – روش و شرایط نصب اینورتر
ج – اجرای کابل کشی مدار فرمان و قدرت اینورتر
د – تنظیم پارامترهای اینورتر

الف – انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز:
جهت انتخاب صحیح اینورتر بایستی از روی پلاک موتور مقادیر زیر را مشخص نماییم
1 – ولتاژ کاری اینورتر بر اساس سربندی موتور مورد استفاده
2 – دور نامی موتور و محاسبه تعداد قطبهای موتور
3 – فرکانس نامی موتور
4 – توان نامی موتور

مدل c1

ب – روش و شرایط نصب اینورتر :
جهت نصب اینورتر روی دیوار یا داخل تابلو بایستی شرایط ذیل رعایت گردد .

ج – اجرای کابل کشی مدار فرمان و قدرت اینورتر :
ابتدا کاور روی ترمینالهای قدرت و فرمان اینورتر را بردارید .

توجه : در اینورترهای سه فاز ترمینال نول وجود ندارد و نیازی به وصل کردن سیم نول برق شهر به اینورترسه فاز نیست .

توجه

اینورتر آموزش

نصب و راه اندازی اینورتر(قسمت اول)

مقدمه :
اینورتر
iMasterU1 شرکت ADT کره جنوبی در رنجهای توانی زیر تولید می شود.
وروردی تکفاز
220 ولت از توان 0.4 کیلووات تا 2.2 کیلووات تولید می گردد.
ورودی سه فاز
380 ولت از توان 0.4 کیلووات تا 4 کیلووات تولید می گردد.
اینورترهای
U1iMaster دارای 18 ماه گارانتی می باشد.

راه اندازی اینورتر :

جهت راه اندازی و کار با اینورتر بایستی موارد زیر قدم به قدم اجرا گردند:

الف انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز

ب روش و شرایط نصب اینورتر

ج اجرای کابل کشی قدرت اینورتر

د سیم کشی مدار فرمان اینورتر

ه تنظیم پارامترهای اینورتر

الف انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز:

جهت انتخاب صحیح اینورتر بایستی از روی پلاک موتور مقادیر زیر را مشخص نماییم

1
ولتاژ کاری اینورتر بر اساس سربندی موتور مورد استفاده
2
دور نامی موتور و محاسبه تعداد قطبهای موتور
3
فرکانس نامی موتور
4
توان نامی موتور
:

نصب و راه اندازی اینورتر
در پلاک موتور بالا مقادیر ذیل مشخص گردیده است :

ولتاژ کاری موتور بر اساس سربندی موتور :
الف
220 ولت برای سربندی مثلث
ب
380 ولت برای سربندی ستاره

دورنامی موتور : 1430 دور بر دقیقه که برای این موتور تعداد قطبها 4 عدد است .
P = (120 * F ) / N

فرکانس نامی موتور : 50 هرتز
توان نامی موتور : 2.2 کیلووات
بر اساس اطلاعات بالا جهت موتور فوق دو نوع اینورتر
U1 را میتوان انتخاب کرد :
الف اینورتر با وروردی تکفاز
220 ولت و خروجی 220 ولت سه فاز با توان 2.2 کیلووات که در
اینحالت بایستی سربندی موتور حتما مثلث بسته شود .
U102207
ب اینورتر با ورودی
380 ولت سه فاز و خروجی 380 ولت سه فاز با توان 2.2 کیلووات که در
اینحالت بایستی سربندی موتور حت
ما ستاره بسته شود . U102204