دفترچه نصب و راه اندازی اینورتر ADT مدل iMaster-U1

دفترچه نصب و راه اندازی اینورتر ADT مدل iMaster-U1

در این مقاله به آموزش نصب و راه اندازی اینورتر آیمستر مدل u1  میپردازیم :

مقدمه :
اینورتر iMaster-U1 شرکت ADT کره جنوبی در رنجهای توانی زیر تولید می شود.
وروردی تکفاز 220 ولت از توان 0.4 کیلووات تا 2.2 کیلووات تولید می گردد.
ورودی سه فاز 380 ولت از توان 0.4 کیلووات تا 4 کیلووات تولید می گردد.
اینورترهای U1-iMaster دارای 18 ماه گارانتی می باشد.
شرایط عدم گارانتی اینورترهای iMASTER
1 – رعایت نکردن اتصال صحیح کابلها و سیمهای ورودی و خروجی اینورتر
2 – نصب اینورتر در محیط پر گردو غبار ) خارج از رنج عملکرد اینورتر (
3 – نصب اینورتر در محیط با دمای بسیار بالا یا بسیار پایین ) خارج از رنج عملکرد اینورتر (
4 – نصب اینورتر در محیط با رطوبت بالا ) خارج از رنج عملکرد اینورتر (
5 – رعایت نکردن فاصله مناسب بین اینورتر و بدنه تابلو یا اشیا دیگر ) براساس دفترچه راهنمای اینورتر (
6 – اتصال ولتاژ غیر مجاز به اینورتر ) خارج از رنج عملکرد اینورتر (
7 –آسیب فیزیکی به بدنه و ترمینالهای اینورتر
8 – نصب اینورتر توسط افراد غیر متخصص
9 – عدم استفاده از مقاومت ترمزی در صورت تنظیم مقدار پارامتر DEC<10S
10 – عدم استفاده از سیم ارت
11 – نداشتن برچسب و کد شناسایی محصول
12 – اقدام به تعمیر دستگاه توسط مشتری
13 – استفاده از اینورتر جهت راه اندازی موتورهای با توان بالاتر از توان اینورتر
14 – در صورت نصب کنتاکتور مابین کابل رابط موتور و اینورتر

 

کد شناسایی محصول

راه اندازی اینورتر :
جهت راه اندازی و کار با اینورتر بایستی موارد زیر قدم به قدم اجرا گردند:
الف – انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز
ب – روش و شرایط نصب اینورتر
ج – اجرای کابل کشی قدرت اینورتر
د – سیم کشی مدار فرمان اینورتر
ه – تنظیم پارامترهای اینورتر
الف – انتخاب صحیح اینورتر بر اساس قدرت موتور و کاربرد مورد نیاز:
جهت انتخاب صحیح اینورتر بایستی از روی پلاک موتور مقادیر زیر را مشخص نماییم
1 – ولتاژ کاری اینورتر بر اساس سربندی موتور مورد استفاده
2 – دور نامی موتور و محاسبه تعداد قطبهای موتور
3 – فرکانس نامی موتور
4 – توان نامی موتور

در پلاک موتور بالا مقادیر ذیل مشخص گردیده است :
– ولتاژ کاری موتور بر اساس سربندی موتور :
الف – 220 ولت برای سربندی مثلث
ب – 380 ولت برای سربندی ستاره
– دورنامی موتور : 1430 دور بر دقیقه که برای این موتور تعداد قطبها 4 عدد است.
P = (120 * F ) / N
– فرکانس نامی موتور : 50 هرتز
– توان نامی موتور : 2.2 کیلووات
بر اساس اطلاعات بالا جهت موتور فوق دو نوع اینورتر U1 را میتوان انتخاب کرد :
الف – اینورتر با وروردی تکفاز 220 ولت و خروجی 220 ولت سه فاز با توان 2.2 کیلووات که در
اینحالت بایستی سربندی موتور حتما مثلث بسته شود . U1-0220-7
ب – اینورتر با ورودی 380 ولت سه فاز و خروجی 380 ولت سه فاز با توان 2.2 کیلووات که در
اینحالت بایستی سربندی موتور حتما ستاره بسته شود . U1-0220-4

ب – روش و شرایط نصب اینورتر :
جهت نصب اینورتر روی دیوار یا داخل تابلو بایستی شرایط ذیل رعایت گردد

 

دفترچه1

ج – اجرای کابل کشی قدرت اینورتر :
ابتدا طبق مراحل زیر کاور روی ترمینالهای قدرت را بر دارید .
1 – پیچ روی درپوش اینورتر را طبق شکل 1 باز می کنیم .
2 – بعد از باز کردن پیچ درپوش روی اینورتر را بصورت شکل 2 بلند کنید .
3 – بعد از جدا کردن درپوش روی اینورتر کاور روی ترمینالهای قدرت را بصورت کشویی و طبق
شکل 3 بالا بکشید تا کاور از اینورتر جدا گردد .

اینورتر