تجهیزات-بانک-خازنی

بانک خازن چیست و چه کاربردهایی دارد؟

بانک خازن چیست و چه کاربردهایی دارد؟

یک بانک خازنی گروهی از چندین خازن که به صورت سری یا موازی با یکدیگر برای ذخیره انرژی الکتریکی متصل شده اند. سپس بانک حاصله برای مقابله یا تصحیح تاخیر ضریب توان یا تغییر فاز در منبع تغذیه جریان متناوب (AC) استفاده می شود. آنها همچنین می توانند در منبع تغذیه جریان مستقیم (DC) برای افزایش ظرفیت جریان موجدار منبع تغذیه یا افزایش مقدار کلی انرژی ذخیره شده استفاده شوند. مطالعه بیشتر